Revista SUDURA

Nr. 4/2017

 

 

 

❯ Recondiţionarea prin sudare a suportului inferior al unei matriţe pentru forjare printr-o îmbinare eterogenă

Sorin Călăraşu (TEHNOSUD ENGINEERING S.R.L. Ploiești)

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat: Atelierele de forjare moderne sunt dotate cu ciocane matrițoare de mare putere executând mai multe piese la un ciclu de matrițare. Oțelurile din care sunt executate astfel de dispozitive sunt de tipul 50CrMo4 (1.7288) conform EN 10250-3, având o duritate ce poate fi controlată, o bună prelucrabilitate și o rezistență ridicată, asigurate prin conținutul de crom și molibden.

Lucrarea prezintă tehnologia de sudare utilizată pentru remanierea unui defect de tip fisură la o astfel de matriță.

Recondiționarea s-a efectuat prin sudare cu electrozi înveliți printr-o procedură de sudare a unei îmbinări eterogene, utilizând un electrod dintr-un material diferit de materialul de bază.

 

❯ Extinderea domeniului de utilizare a procedeului de sudare WIG prin impulsuri reglabile de înaltă frecvenţă

Voicu-Ioan Safta1), Șerban Șerb2), Andreas Lehnertz3) (1)Universitatea Politehnica din Timișoara, 2)REHM SUDARE S.R.L. Timișoara, 3)REHM GmbH u. Co. KG Schweisstechnik Germania)

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat: Prezenta lucrare cuprinde o prezentare generală actualizată a procedeului de sudare în mediu de gaz protector cu electrod nefuzibil (WIG), în care sunt descrise avantajele, dezavantajele procedeului, precum și variantele funcționale clasice.

Coroborat cu acestea se prezintă variantele noi, actualizate, ale acestui procedeu de sudare: modul de pulsare cu înaltă frecvență (cca. 15 ÷ 17,5 KHz), noțiunea de frecvență de puls etc.

Se prezintă de asemenea condițiile necesare impuse unei surse de curent pentru sudare WIG pentru a putea utiliza procedeul de sudare WIG cu înaltă frecvenţă (Hyperpuls).

Principalele avantaje sunt scoase în evidență pe baza unor aplicații concrete prezentate în lucrare.

Autorii recomandă noua tehnologie ca posibil înlocuitor atât al vechilor procedee costisitoare de sudare WIG, cât și, atunci când este posibil, al procedeelor de sudare cu plasmă și/sau cu laser, bazându-se pe principalele avantaje ale noului procedeu: amorsare sigură cu energie minimă, formare rapidă a arcului electric (nedeviat), evitarea deformațiilor, focalizare deosebită a arcului, reducerea inerției mecanice prin frecvențe de ordinul kHz, creșterea densității de curent odată cu intensitatea focalizării coloanei arcului, pătrundere superioară concomitent cu creșterea vitezei de sudare a tablelor subțiri. 

Reducerea sensibilă a cheltuielilor de fabricație odată cu creșterea calității îmbinărilor facilitează sporirea productivității.

 

 ❯ Standarde europene armonizate cu directive europene referitoare la echipamente sub presiune, aplicabile în domeniul sudării şi al procedeelor conexe - Partea a 2-a

Petru Țenchea (Președinte ASRO/CT 39 – Sudare și procedee conexe, E-QSE CONSULTING S.R.L. Timișoara)

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat: Acest articol conține informații suplimentare față de articolul publicat în SUDURA nr. 3/2017, referitoare la cea mai recentă listă cu referințe la standardele armonizate pentru echipamente sub presiune și la standardele suport armonizate pentru materiale utilizate în fabricația echipamentelor sub presiune, specifice sudării și procedeelor conexe. Această listă a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2017/C 389/01 (17 noiembrie 2017).

 

ASOCIAŢIA INFORMEAZĂ

- Evenimente ASR, octombrie 2017, Satu Mare

- Cursuri de inginer/tehnolog/specialist sudor internaţional/european

- Curs de Proiectant internaţional de structuri sudate

- Personale

- Alegeri 2018 în sucursalele ASR

- Concursul profesional „Promovarea sudării bazată pe cunoaştere” 2018

- Concursul profesional „Tineretul sudează” 2018

- Tarife publicare reclame în revista „SUDURA 2018

- Cotizaţii ASR 2018

- Alegeri 2018 în sucursalele ASR

- Conferinţa ASR „Sudura 2018”, Timişoara, aprilie 2018

- Al 4-lea Congres IIW sud-est european de sudură, Belgrad, octombrie 2018

- Calendarul manifestărilor ştiinţifice 2018