Istoric ASR

Asociația de Sudură din România (ASR) este o organizație profesională neguvernamentala și independentă, cu statut de persoană juridică fără scop lucrativ, fondată în anul 1990. Fondarea ASR este consecința unei tradiții în domeniul sudării în țara noastră.

Momentele care marchează această tradiție sunt:

• 1937: Înființarea, la Timișoara, a Cercului pentru Încurajarea Sudurii

• 1952: Înființarea la Institutul Politehnic din Timișoara a Secției de Utilaj și Tehnologie a Sudării (primul șef de catedră: Academician Corneliu Mikloși)

• 1954: Înființarea Secției de Sudură (primul șef de secție: Academician Corneliu Mikloși) și a Secției de Rezistența Materialelor (primul șef de secție: Academician Ștefan Nădășan), în cadrul Bazei de Cercetări Științifice din Timișoara a Academiei Române

• 1970: Înființarea Centrului de Sudură și Încercări la Oboseală, CSIO Timișoara subordonat Ministerului Construcțiilor de Mașini, prin unirea colectivelor Secțiilor de Sudură și Rezistență Materialelor de la Bază din Timișoara a Academiei Române (director fondator: Academician Traian Sălăgean).

• 1974: Transformarea CSIO Timișoara în Institutul de Sudură și Încercări de Materiale ISIM – Timișoara (director: Academician Traian Sălăgean)

1990: Înființarea Asociației de Sudură din România

Președinte de onoare ASR

Viorel Miclosi Prof.dr.ing. Viorel Micloși    


Președinti ASR

Nicolae Joni      Dr.ing. Nicolae Joni 2013 - 2015 Dr.ing. Adrian Câmpurean 2010 - 2012
 
 Emil Constantin      Prof.dr.ing. Emil Constantin 2007 - 2009 Dorin Stoian Ing. Dorin Stoian 2004 - 2006
 
Viorel Miclosi       Prof.dr.ing. Viorel Micloși 2001 - 2003 Prof.dr.ing. Dorin Dehelean 1994 - 2000
 
Dragos Cioclov       Prof.dr.ing. Dragoș Cioclov 1990 - 1993    

Directori executivi ASR

     Prof.dr.ing. Dorin Dehelean 1994 - 2000  2009 - prezent Clara Boarna Dr.ing. Clara Boarnă 2001 - 2008