ORGANISMUL NAȚIONAL DE CALIFICARE / CERTIFICARE AL PERSONALULUI PENTRU SUDARE (ASR CERTPERS SRL, www.asrcertpers.ro)

S.C. ASR CERTPERS S.R.L este organismul național autorizat (ANB) pentru calificarea la nivel internațional / european a personalului din domeniul sudării, creat prin hotărârea Adunării Generale a ASR din data de 25 octombrie 2000. ASR-CERTPERS S.R.L. are doi asociați: ASR și ISIM Timișoara. Această societate comercială a preluat activitățile organismului ASR-CertPers înființat în anul 1997, organism care până la data înființării S.C. ASR-CERTPERS S.R.L. a funcționat în cadrul ASR. Sediul S.C. ASR – CERTPERS S.R.L. este în Timișoara, Bv. Mihai Viteazu nr. 30. Organizarea și funcționarea S.C. ASR – CERTPERS S.R.L. respectă prescripțiile Institutului Internațional de Sudură (IIW) și ale Federației Europene de Sudură (EWF) privind implementarea Ghidurilor IIW / EWF pentru educația, examinarea, calificarea personalului pentru sudare. Scopul S.C. ASR-CERTPERS S.R.L. este de a continua implementarea pe plan național / internațional a ghidurilor Institutului Internațional de Sudură (IIW), respectiv Federației Europene de Sudură (EWF) privind educația, examinarea, calificarea și certificarea personalului pentru sudare, precum:

• inspector sudor internațional (IWI); • inginer sudor internațional / european (IWE / EWE); • tehnolog sudor internațional / european (IWT / EWT); • specialist sudor internațional / european (IWS / EWS); • practician sudor internațional / european (IWP / EWP); • sudor internațional (cu electrozi înveliți, în mediu de gaz protector și oxi-gaz); • sudor european mase plastice (EPWM)

Activitatea S.C. ASR CERTPERS S.R.L se înscrie în coordonatele unui sistem al calității, documentat printr-un manual al calității precum și procedurile aferente. O nouă prioritate a ASR CertPers este certificarea la nivel internațional și / sau european a persoanelor coordonatori ai sudării ca de exemplu: Inginer sudor internațional / european certificat CIWE/CEWE. Administrator Dorin Dehelean, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Conducător executiv Horia Dașcău, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Asociația de Sudură din România

CIF RO8063713

Bv. Mihai Viteazu 30, 300222 Timisoara

Telefon: 0256 - 200041, 0742 026121, Fax: 0256 - 220366

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web adress: www.asr.ro

www.facebook.com/AsociatiaDeSudura

Banca: BCR Timisoara IBAN: RO35 RNCB 0249 0320 4358 0001 / RON

Dorin Dehelean

Director executiv

ddehelean@asr. 


Loredana Tioc

Redactor revista SUDURA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Anamaria Feier 

Cercetător

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Maura Vioreanu

Asistent cercetare

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Cursuri de calificare la nivel european/international in domeniul sudarii - septembrie 2015 !!

Cursuri pentru obtinerea calificarii de
Inginer sudor international/european,
Tehnolog sudor international/european si
Specialist sudor international/european
2015-2016

Asociatia de Sudura din Romania organizeaza cu incepere din luna septembrie 2015 un nou ciclu de cursuri de formare a personalului de coordonare a sudarii pentru obtinerea diplomei de inginer sudor international/european, tehnolog sudor international / european sau specialist sudor international/european.

Cursurile se desfasoara intr-un sistem de videoconferinta, fara scoatere din productie (orele de curs fiind programate in zilele de vineri dupa-masa si sambata dimineata) in diferite locatii din tara.

Curs Nr. ore Conditii minime de acces la curs
Inginer sudor international/european 441 Absolvent scoala vocationala tehnica (4 ani), 2 ani experienta practica in domeniul sudarii si
varsta min. 20 ani
Tehnolog sudor international/european 362 Absolvent scoala tehnica postliceala (2 ani)
Specialist sudor international/european 242 Absolvent scoala vocationala tehnica (4 ani), 2 ani experienta practica in domeniul sudarii si
varsta min. 20 ani


ASR Oferta curs IWE
ASR Oferta curs IWS
ASR Oferta curs IWT
Formular inscriere persoane juridice
Formular inscriere persoane fizice

Pentru informatii suplimentare va rugam sa va adresati Secretariatului ASR:
Tel.: 0256-20004, 0742-026121
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

NOUTĂȚI ASR

 

In perioada 18.10-19.10.2018 va avea loc la Buzău conferința anuală a coordonatorilor sudării.

Detalii privind desfășurarea cursului și modalitățile de înscriere se găsesc mai jos.

    Program conferință Buzău (.doc)

    Program conferință Buzău (.pdf)

    Talon participare

 

 

ASR lansează o nouă serie de cursuri de calificare la nivel international/european în domeniul sudării. Acestea se vor desfășura prin sistem de videoconferință în diferite locații din țară. Locațiile se stabilesc în funcție de numărul de cursanți înscriși. 

Detalii privind desfășurarea cursului de pot obține la Secretariatul ASR.

    Oferta sintetica 2018 - cursuri IWE/EWE, IWT/EWT, IWS/EWS 

    Oferta 2018 - curs IWSD

    Oferta 2018 - curs SR EN 1090 

    Talon înscriere curs persoana juridică         Talon înscriere curs persoana fizică 

 

 

 

A apărut revista SUDURA nr. 2/2018

 Mai multe detalii...

 

Revista Sudura 3/2017

  

 

În perioada 10-12 octombrie 2018 se va desfășura la Belgrad - Serbia a 4-a ediție a Congresului sud-est european de sudură al IIW. Congresul va fi organizat de Asociația de Sudură din Serbia (DUZS) în parteneriat cu asociațiile de sudură din Bulgaria (BWS) și România (ASR) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercarea Materialelor (ISIM Timișoara).

Persoanele interesate se pot înscrie cu lucrări la acest congres până în 31 martie a.c.

Detalii privind organizarea congresului se găsesc la: www.seeiiw2018.duzs.rs

    First Announcement & Call for Paper

    Registration form

     Enrolment form 

  

 

Asociația de Sudură din România a organizat în colaborare cu Universitatea POLITEHNICA Timișoara  în perioada 26-27 aprilie 2018 Conferinţa „Sudura 2018”. 

Conferința a avut o tematică largă cuprinzând noutăți în domeniul sudării sub aspectul procedeelor, materialelor și aplicațiilor.

Un accent special s-a aordat: industriei 4.0, fabricației aditive, îmbinării unor materiale noi, aplicațiilor industriale ale laserilor și robotizării proceselor de sudare.

    Circulara 2          

  

 

În perioada 05-06 februarie 2018 au avut loc la Villepinte, Paris, Franța lucrările celei de-a III-a Comisii de lucru a IIW, împreuna cu cele ale subcomisiilor a III-A (sudarea prin rezistență) și III-B (sudarea bazată pe frecare).

detalii

 

   

Sucursala ASR București în colaborare cu Sucursala ASR Timișoara, Universitatea POLITEHNICA București și SC ANTU CONSULTING SRL București organizează în ziua de 28 martie 2018 la Universitatea Politehnica București workshopul cu tema  "Procedeele de pulverizare termică - suport pentru piața tehnologiilor inovative".

În continuarea workshop-ului va avea loc ședința deschisă a comitetului tehnic de standardizare ASRO/CT 39 Sudare și procedee conexe la care pot lua parte toți participanții de la workshop.

Program workshop

Talon înscriere workshop 

    

 

Din  25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR).

Noile reglementari UE privind protectia datelor (GDPR) prevad ca Asociația de Sudură din România, sa obtina acordul membrilor privind procesarea datelor personale (cele completate în adeziunea de membru) cu scopul de a trimite newsletter-ul ASR, revista SUDURA, informatii/invitatii privind manifestările stiintifice organizate de ASR precum si activitatile de formare/calificare a personalului.

Membrii ASR sunt rugati sa-si comunice opinia privind procesarea datelor personale la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 detalii notificare

   

 

Proiectul FSW-tech „Calificări armonizate în procesul de sudare prin frecare” proiect finanțat prin programul Eramus+, la care participă cinci organizații europene:

     VUZ (SK) – Slovacia, coordonator

     ASR (RO) – Romania, partener

     EWF (BE) – Belgia, partener

     ISQ (PT)  - Portugalia, partener

     IZV (SI) – Slovenia, partener  

Durata proiectului este de 24 de luni (30.11.2017 - 30.11.2019).

Tehnologiile de sudare prin frecare (FSW) au o difuzie la nivel mondial în mai multe sectoare industriale (feroviar, construcții navale, automobile, aeronautică). FSW a fost adoptat pe scară largă în fabricarea aluminiului.

Urmărind creșterea utilizării FSW și nevoia evidentă de personal calificat în sudarea oțelului în Europa, furnizorii de VET vor trebui să continue să promoveze învățarea de-a lungul vieții prin formarea continuă în domeniul FSW-ului. Prin urmare, educația și formarea pentru tehnicieni, practicieni și sudori trebuie să includă modulele de învățare ale procedeului FSW în programele lor de bază. De asemenea, trebuie dezvoltate noi conținuturi și activități pentru a asigura actualizarea competențelor din industrie. În prezent, la nivel național, situația de bază pentru calificările VET pentru personalul instruit în procedeul  FSW este limitată și dispersată.

Proiectul FSW-Tech contribuie la eforturile UE de a spori relevanța domeniului FSW pentru piața forței de muncă și a reduce neajunsurile în materie de competențe. Scopul principal al acestui proiect este de a crea noi calificările privind Friction Stir Welding si anume trei profiluri profesionale, EFSW-O, Specialist (EFSW-S) și Inginer (EFSW-E); și să sprijine crearea materialelor didactice și de învățare.

 30 ianuarie 2018 – Prima întâlnire transnațională a partenerilor, Bratislava - Slovacia 

   

  

  

Standardul a fost tradus în limba română și aprobat de ASRO în 29 septembrie 2017. Standardul sprijină cerinţele esenţiale ale directivei europene 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 123 din 15 februarie 2015) și ale directivei europene 2014/29/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune (transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 824 din 30 septembrie 2015).

 

 

 

 

 

 

Parteneri

Parteneri principali:

- Institutul Internaţional de Sudură - IIW

- Federaţia Europeană de Sudură - EWF

- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale Timişoara (ISIM)

ASR reprezintă România în Federaţia Europeană pentru Sudare, Îmbinare şi Tăiere (EWF) şi prin aceasta coordonează aplicarea în România a sistemului unitar de calificare în domeniul sudării.
La Adunarea Generală a IIW din 2011, ASR a fost acceptată ca a doua societate din România membră a Institutului Internaţional de Sudură.

- Asociaţia Româna de Examinari Nedistructive (AroEND)
- Asociaţia de Sudură din SUA (AWS)
- Asociaţia de Sudură din Spania (CESOL)
-
Asociaţia de Sudură din Germania (DVS)
- Societatea de Examinări Nedistructive din Germania (DGZfP)
- Asociaţia de Sudură din Austria (ÖGS)
- Asociaţia de Sudură din Slovenia (SDVT)
- Institutul de Sudură din India (IIW)
- Asociaţia de Sudură din Serbia (SWS)
- Asociaţia de Robotică din România (ARR)
- Asociaţia de Sudură din Bulgaria (BWS)
- Asociaţia de Sudură din Ungaria (MHtE)
- Asociaţia de Sudură din Republica Moldova (ASRM)

Cu asociaţiile şi institutele menţionate, ASR a semnat convenţii de colaborare.

ASR este membru fondator al Asociaţiei de Standardizare din România (ASRO).
Reprezentantul ASR la ASRO este Domnul ing. Petru Ţenchea, membru în Comitetul Director al ASRO.