ASR Gouverning Council

   

Președinte: Dr.ing. Șerban Panaitescu Timișoara

 

 

 

 

 

 

Vicepreședinte: Ing. Răzvan Bătrînu Director General, DUCTIL S.A. Buzău


Vicepreședinte: Dr.ing.Nicolae Joni Manager, ROBCON S.R.L. Timișoara

 

 

 

 


 Trezorier: Ing. Sorin David Director executiv, SC POWERDESK SRL Reșița


Director Executiv: Prof.dr.ing. Dorin Dehelean Director Executiv, ASR Timișoara

 

 

   


Membru: Ș.l.dr.ing. Marius Bodea Universitatea Tehnică Cluj Napoca


Membru: Ing. Sorin Călărașu Director General TEHNOSUD ENGINEERING S.R.L. Ploiești

 

     


Membru: Dr.ing. Adrian Câmpurean București

Membru: Ing. Mircea Costinaș Director General SUDOMETAL S.R.L. Cluj Napoca

 

     

Membru: Ing. Dorel Dumitrașcu Director General, ANTU CONSULTING S.R.L. București


Membru: Prof.dr.ing. Radu Iovănaș Universitatea TRANSILVANIA, Brașov

 

     


Membru: Prof.dr.ing. Dănuț Mihăilescu Universitatea DUNĂREA DE JOS Galați


Membru: Ing. Mircea Pop Director Tehnic, COMELF S.A. Bistrița

 

     


Membru: Conf.dr.ing. Dănuț Savu Universitatea din Craiova


Membru: Ing. Adrian Știr COMPA S.A. Sibiu

 

     


Membru: Ing. Ion Topalof TIGITRANS S.A. Constanța


Membru: Prof.dr.ing. Francisc Tusz TOP LEVEL S.R.L. Arad