Revista SUDURA

Nr. 4/2014

 

 

❯ Îmbătrânirea structurilor portante

Partea I – Concepte şi aspecte economice

Prof. Dumitru Dragoş Cioclov, Consultant, New-York, Saarbrücken, Timişoara, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat: Lucrarea oferă o sinteză a problemei, devenită acută, a îmbătrânirii instalaţiilor tehnologice şi a infrastructuriide utilitate civilă. Se evocă contextul general al îmbătrânirii structurilor de rezistenţă din punctul de vedere alriscului de avarie şi al implicaţiilor economice şi legale. Se analizează circumstanţele când extinderea duratei deviaţă este posibilă şi justificată, fără a neglija, totuşi, riscurile de avarie care rămân şi care pot pune în pericol societateaşi mediul înconjurător. Interacţiunea procesului de învechire a structurilor de rezistentă cu fiabilitateastructurilor, acţiunile de mentenanţă şi costurile ocazionate de remedieri sunt puse în perspectivă, cu accent petermenele când remedierile devin obligatorii.Cuvinte cheie: îmbătrânire structurală, costuri, risc de avarie, managementul riscului, extinderea duratei deviață, mentenanță structurală, degradare, oboseală, coroziune hazard, solicitare mecanică, acțiunea mediului,aviație, exploatări off-shore, poduri, infrastructură civilă, percepție publică.

❯ Factorii care determină producerea fenomenului de străpungere a peretelui la repararea prin sudare a conductelor pentru transportul hidrocarburilor

Prof. dr. ing. Gheorghe Zecheru1), Dr. ing. Marius Florin Bârsan 2),, Conf. dr. ing. Gheorghe Drăghici1), Conf. dr. ing. Andrei Dumitrescu 1), 1) Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti;, 2) S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” Mediaș, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat: La repararea zonelor cu defecte ale conductelor de transport a petrolului, produselor petroliere lichide și gazelornaturale prin procedee care includ operaţii de sudare prin topire efectuate pe conductele presurizate se pot producedouă fenomene nedorite: străpungerea peretelui conductei prin acţiunea arcului electric folosit ca sursă termică lasudare și fisurarea datorită hidrogenului (denumită și fisurare la rece sau fisurare întârziată). In lucrare se prezintărezultatele unui program de cercetare teoretico – experimentală care a avut ca obiective depistarea și ierarhizareadupă importanţă a factorilor care determină manifestarea primului fenomen și stabilirea soluţiilor tehniceși tehnologice care asigură nedeclanșarea acestuia și realizarea in siguranţă a operaţiilor de sudare la reparareaconductelor de transport aflate in exploatare (sub presiune).Cuvinte cheie: conductă pentru transportul hidrocarburilor – HTP, repararea prin sudare a conductelor,repararea conductelor aflate sub presiune, străpungerea peretelui conductei (prin acţiunea arcului electricfolosit la sudare) – SPC.

❯ Evaluarea caracteristicilor de topire şi de depunere ale sârmelor la sudarea MAG

Prof. dr. ing. Dănuţ Mihăilescu, Ing. Marius Corneliu Gheonea, Ş. l. dr. ing. Bogdan Georgescu, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat: Lucrarea prezintă rezultatele evaluării cantitative a caracteristicilor de topire şi de depunere la sudarea MAGutilizând sârmă plină (G463 C G4Si1), sârmă tubulară bazică (T 42 4 B M 3 H5) şi sârmă tubulară rutilică(T 46 2 P M 1 H5), cu diametrele de 1,2 mm. În timpul experimentărilor s-au folosit gazul de protecţie CO2şi amestecul de gaze de protecţie Corgon 18. Standul pentru experimentări este echipat cu o sursă de sudareuniversală şi un tractor de sudare. Cele şase cordoane de sudură au fost depuse pe plăci din oţel S275N cu dimensiunile200 x 150 x 6 mm, în poziție orizontal (1G/PA). În lucrare sunt prezentate rezultatele experimentale alemăsurătorilor şi valorile calculate ale caracteristicilor de topire şi de depunere. Finalul articolului este rezervatconcluziilor studiului.Cuvinte cheie: sudare MAG, sârmă plină, sârmă tubulară bazică, sârmă tubulară rutilică. 

❯ Proiectant internaţional de structuri sudate (IWSD) – o nouă specializare implementată în România

Dr. ing. Anamaria Feier, Asociația de Sudură din România (ASR), e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat: Specializarea de „Proiectant Internaţional de Structuri Sudate (International Welding Structural Designer)”,va realiza o fuziune între specialiștii proiectanți de construcții metalice și specialiștii care se ocupă cu tehnologiaconstrucțiilor metalice sudate. Programa analitică este grupată pe 7 capitole conform ghidului IAB-201r1-10.Cuvinte cheie: proiectare, structuri sudate, calificare, construcții metalice

❯ ASOCIAŢIA INFORMEAZĂ

  • Tarife de publicare a reclamelor în revista SUDURA în anul 2015
  • Calendarul manifestărilor ştiinţifice
  • Conferinţa ASR „SUDURA 2015” 22-24.04.2014, Arad, România
  • Personale
  • Lista firmelor cu reclame în SUDURA 4/2014
User Rating:  / 0

Nr. 1/2015


Revista Sudura 1/2015


Articolele sunt publicate in
limbile romana si engleza


Imbatranirea structurilor portante. Partea II – Exemple din domeniul aviatiei, instalatiilor offshore si podurilor
Dumitru Dragos Cioclov – New-York, Saarbrucken, Timisoara
In lucrare este prezentata o privire de ansamblu asupra problemei perene a imbatranirii infrastructurii tehnologice si civile. Accentul este pus pe structurile portante de rezistenta din domenii tehnologice avansate cum sunt aviatia, exploatarile offshore de petrol si gaze si infrastructuri ingineresti, in ultimul caz podurile fiind exemplul cel mai tip. Se evidentiaza diversitatea cauzelor care conduc la deteriorarea/degradarea ineluctabila a structurilor in serviciu ca rezultat al degradarii prin oboseala si efecte de coroziune, ca si al operarii improprii a instalatiilor, influentelor de mediu neanticipate, de natura chimica, fizica, biologica, fara a exclude posibile actiuni generate din eroare sau vointa deliberata umana. Sunt prezentate date statistice globale privind imbatranirea si degradarea structurala a instalatiilor cu urmari asupra valorilor materiale, in scopul evidentierii anvergurii problemei.

Contributia asociatiei de Sudura din Romania la promovarea sudarii in cei 25 ani de activitate (199-2015)
Dorin Dehelean - Asociatia de Sudura din Romania
Plecand de la misiunea, obiectivele, structura si organizarea Asociatiei de Sudura din Romania lucrarea prezinta in sintezarea lizarileasociatiei in cei 25 ani de existenta. Sunt analizate in mod sintetic rezultatele obtinute in urmatoarele directii: crearea si diseminarea cunostintelor stiintifice si tehnice din domeniul sudarii, formarea, calificarea si certificarea personalului sudor, promovarea carierei in domeniul sudarii si, in mod special, promovarea meseriei de sudor, promovarea standardizarii, integrarea in comunitatea europeana si internationala a sudarii.
In incheierea lucrarii sunt definite in mod succint perspectivele activitatii viitoare ale asociatiei.


Solutii de reparatie pentru o coroana de la o moara de ciment
Dumitru Gogu – WELDCONS SRL Bucuresti
Marian Soare – NICLEAR NDT Research& Services SRL Bucuresti
Reparatia coroanei morii de ciment a fost necesara ca urmare a depistarii in cadrul examinarilor nedistructive periodice a numeroase fisuri prezente atat la baza danturii, cat si pe profilul acesteia, ce puneau in pericol functionarea in conditii de siguranta a intregilor instalatii tehnologice din cadrul unei fabrici de ciment.
Materialul de fata isi propune sa prezinte abordarea proprie in stabilirea solutiilor tehnologice de reparatie prin sudare aplicate la aceasta lucrare.
Lucrarile de reparatii au constat in eliminarea prin craituire arc-aer a zonelor cu fisuri, sudarea zonelor excavate cu material de adaos pe baza de nichel, reconstruirea unei parti din dantura prin incarcare si prelucrare mecanica (polizare), efectuate in conditii de iarna, cu o preincalzire minima si fara tratament termic postsudare.


Operator sudor international pentru sisteme mecanizate / orbitale/robotizate de sudare – calificare in cerere crescanda pe piataproducatorilor de structuri sudate din Romania.
Danut Savu - Asociatia de Sudura din Romania; Universitatea din Craiova
Introducerea in sisteme mecanizate/orbitale/robotizate de sudare presupune si asigurarea resursei umane calificate pentru operarea acestor tipuri de sisteme. Ghidul IAB-348-13 presupune o solutieinternational acceptata pentru obtinerea calificarii dorite. Operatorul sudor intrat in sistemul de calificare poate opta pentru una, doua sau pentru toate cele 3 domenii de calificare atat la nivel de baza (nivel B), cat si la nivel extins (nivel C).

ASOCIATIA INFORMEAZA

• Personale
• Conferinta ASR „Sudura 2015”, 22-24.04.2015, Arad
• Calendarul manifestarilorstiintifice
• Cotizatii ASR 2015
• Lista Firmelor cu reclame in revista Sudura 1/2015

User Rating:  / 0

Nr. 2/2015


Revista Sudura 2/2015


Articolele sunt publicate in
limbile romana si engleza


Verificarea rezistenţei mecanice si tenacitaţii imbinarilor sudate realizate la repararea conductelor de transport aflate in exploatare
Prof. dr. ing. ZECHERU Gheorghe (1), Dr. ing. BIRSAN Florin Marius (2),
Conf. dr. ing. DUMITRESCU Andrei (1), Conf. dr. ing. DRAGHICI Gheorghe (1)
1) Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti; 2) S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” Medias
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rezumat
Calificarea procedurilor de sudare necesare la repararea conductelor de transport aflate sub presiune se bazeaza in mod obisnuit pe caracteristicile de rezistenţa mecanica si tenacitate, determinate prin incercarea unor epruvete care conţin imbinarile sudate efectuate, respectand prevederile unor specificaţii preliminare, pe probe obţinute aplicand prin sudare, pe un tronson de ţeava prin care este vehiculat un fluid de racire, un manson alcatuit din doua componente semicilindrice (manson de tip B). Pentru verificarea caracteristicilor mecanice ale imbinarilor sudate care se realizeaza (folosind proceduri de sudare calificate in acest mod) la repararea conductelor de transport cu diferite regimuri de exploatare (caracterizate prin presiunea, debitul si viteza fluidului transportat), autorii au propus urmatoarea soluţie tehnica: a. depunerea unor randuri (simple sau multiple) de sudura sau aplicarea unor placuţe sudate pe conductele aflate sub presiune (cu un anumit regim de exploatare); b. extragerea carotelor conţinand randurile depuse prin sudare sau placuţele sudate, folosind echipamentele si tehnologiile de perforare sub presiune a conductelor; c. verificarea, prin incercari si examinari efectuate pe epruvete si esantioane prelevate din carotele extrase, a microstructurii si caracteristicilor mecanice ale imbinarilor sudate.

Lucrarea prezinta tipurile de examinari si incercari care trebuie efectuate pe esantioanele si epruvetele prelevate din carote pentru a putea obţine o caracterizare pertinenta a calitaţii imbinarilor sudate realizate pe conductele sub presiune si modul cum se poate construi o baza de date consistenta pentru fundamentarea domeniului de calificare al procedurilor de sudare.
Cuvinte cheie:
conducta de transport, lucrari de mentenanta, repararea conductelor aflate in exploatare; repararea prin sudare; calificarea procedurilor de sudare; asigurarea calitatii imbinarilor sudate

Aspecte ale utilizarii standardelor generale din domeniul sudarii ca standarde de referinta in standardele de aplicatie pentru produse sudate
Ing. Petru Tenchea
Presedinte ASRO/CT 39 – Sudare si procedee conexe
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rezumat
Standardele din domeniul sudarii si al procedeelor conexe au fost concepute pentru a avea un caracter general, astfel incat sa poata fi utilizate in cat mai multe domenii industriale. Noua Abordare Europeana (New Approach) a creat cadrul pentru elaborarea a numeroase familii de standarde europene pentru produse sudate, care utilizeaza ca standarde de referinta aceste standarde generale. In lucrare se prezinta sintetic familiile de standarde de aplicatie (echipamente sub presiune, produse pentru constructii, vehicule si componente feroviare, conducte din infrastructura pentru gaze etc.) si relatiile acestora cu directivele/regulamentele europene si cu standardele cu caracter general din domeniul sudarii si al procedeelor conexe.
Cuvinte cheie:
standard din domeniul sudarii; standard de aplicatie; standard de referinta; ISO; CEN

Evolutia pregatirii inginerilor sudori in invatamantul superior romanesc
Prof. dr. ing. Radu Iovanas - Universitatea Transilvania din Brasov
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rezumat
Consideram o datorie de onoare omagierea intemeietorilor specializarii ,,SUDURA” in invatamantul superior din Romania, a inceputurilor si a traversarilor ulterioare produse odata cu schimbarile survenite in tara, atat la nivel industrial, precum si la modificarile din invatamantul romanesc, din ultimii 25 de ani.
Lucrarea consta in strangerea si ordonarea datelor si informatiilor referitoare la evolutia specializarii „sudura”, incepand de la locul de origine si dezvoltare initiala, la ,,Politehnica” din Timisoara, continuand cu infiintarea si dezvoltarea exploziva (din 1978), in mai multe centre universitare din Romania, respectiv la Bucuresti, Galati, Brasov, ulterior la Constanta, Craiova – Drobeta Turnu Severin si pentru scurte perioade la Arad, Resita, Oradea, Iasi si Cluj - Napoca.
Se prezinta stadiul actual al functionarii specializarii Ingineria Sudarii in Romania dupa noul sistem, conform reformei Bologna, respectiv licenta (4 ani), master (1,5-2 ani) si doctorat, precum si o incercare de statistica a absolventilor, dupa 1979/1980, la nivel national (peste 6000 absolventi!) si pe fiecare centru universitar.
Specializarea Ingineria Sudarii (IS), este printre putinele specializari din domeniul ,,Inginerie industriala” care s-a mentinut in invatamantul superior tehnic din Romania si s-a perfectionat in timp si se distinge printr-o personalitate si recunoastere unanima, confirmand faptul ca: ,,In viata si-n natura nu-i nimic fara... Sudura!”.


ASOCIATIA INFORMEAZA

• Filiala ASR Arad - O poveste de succes
• Adunarea Generala si Conferinta ASR SUDURA 2015”, 22-24.04.2015, Arad
• Workshop “Capabilitatea Nationala de Sudare”, 3.06.2015, Timisoara
• Cel de-al 3lea Congres IIW Sud-Est European de Sudare, 3-5.06.2015, Timisoara
• Oferta cursurilor de formare profesionala ASR, septembrie 2015
• Calendarul manifestarilor stiintifice

User Rating:  / 0

Nr. 3/2015


Revista Sudura 3/2015


Articolele sunt publicate in
limbile romana si engleza


Un model fizic, la scara nanometrica pentru germinarea fisurarii intergranulare asistata de hidrogen a sudurilor
Prof. dr. ing. Viorel Miclosi (1), Dr. ing. Horia Dascau (2),
1) Asociatia de Sudura din Romania; 2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale (ISIM) Timisoara
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat
Se propune un model fizic, la o scara nanometrica pentru germinarea fisurarii intergranulare asistata de hidrogen a sudurilor. El se bazeaza pe: luarea in considerare a actiunii concomitente a mecanismelor de plasticitate locala care prin hidrogen (HELP), decoezuiunea prin hidrogen (HEDE) si cresterea presiunii la recombinarea hidrogenului atomic in hidrogen molecular (PRM); difuzia rapida a hidrogenului prin straturile intergranulare si modificarea insusirilor mecanice ale straturilor intergranulare prin impuritatile segregate in strat.

Sunt discutate, in lumina modelului propus, unele cai de marire a rezistentei fata de acest gen de fisurare si se arata lipsa de suport stiintific a indicatorului HD100gMD.

ISTORIA SI STAREA TEHNICA ACTUALA A PRIMULUI POD SUDAT DIN ROMANIA
Dr. ing. Dorel Boldus (1), Prof. Dr. ing. Radu Bancila (1), Dr. ing. Anamaria Feier( 2)
(1) Universitatea POLITEHNICA din Timisoara
(2) ASR Timisoara, INCD URBAN INCERC Timisoara
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat
In tara noastra, primul pod din otel sudat a fost construit in Resita la 1937, peste raul Barzava, cu o deschidere de 31.42 m si o inaltime centrala H = 4,0 m. Acesta a fost unul dintre primele poduri complet sudate din Europa. Lucrarea prezinta situatia actuala a podului de la Resita, analiza starii de tensiuni in structura si propuneri pentru reabilitarea podului.

PROCESE DE MICROIMBINARE A ELEMENTELOR DE CIRCUIT ELECTRIC
Conf. dr. ing. Ionel Danut Savu
Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanica
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat
Prezenta lucrare reprezinta o relativ scurta prezentare a unui amplu studiu teoretic si experimental privind caracteristicile proceselor de microimbinare a elementelor de circuit electric, influentele care se manifesta in cadrul acestor procese si caracteristicile morfo-functionale ale microimbinarilor rezultate. Sunt abordate doua procedee de microimbinare si anume: microimbinarea eutectica si microimbinarea prin topire cu fascicul laser. In lucrare sunt prezentate aspectele generale si specifice ale celor doua procedee de microimbinare si cercetarile experimentale derulate pentru evidentierea influentelor diversilor parametri de proces asupra caracteristicilor morfologice si functionale ale imbinarilor rezultate. Din punct de vedere al functionalitatii microimbinarilor a fost evaluata rezistenta electrica de contact.

ASOCIATIA INFORMEAZA

• Filiala ASR Arad - O poveste de succes
• Conferinta anuala a coordonatorilor sudarii, Buzau, 29-30.10.2015
• Proiectul european KorrAll
• Calendarul manifestarilor stiintifice

User Rating:  / 0

Nr. 4/2015


Revista Sudura 4/2015


Articolele sunt publicate in
limbile romana si engleza


Riscul ingineresc al structurilor de rezistenta Partea I – Bazele evaluarii riscului de avarie
Prof. Dumitru Dragos Cioclov (1)
(1) Profesor onorific al Universitatii Politehnica din Timisoara;
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat
Eseul este dedicat sigurantei structurilor mecanice portante aflate in exploatare in conditii de solicitare si actiuni de mediu dintre cele mai variate. Debutul se face cu explicitarea conceptului de risc in viziune inginereasca. Definitia riscului este exprimata in termenii frecventei produceri degradarilor si avariilor si a severitati lor. In aceasta abordare, sunt evocate, in contextul tehnologiei moderne a operatiilor de inspectie si, specific, ale controlului non-distructiv, aplicat pentru asigurarea fiabilitatii in exploatare. Expunerea este construita in jurul problemei cuantificariiprobabilitatilor de degradare a materialelor de structurasi a avariilor care pot surveni in exploatare. Sunt tratate in termen probabilist, paradigma adecvata pentru cuantificare numerica, a riscului pentru in vederea substantierii deciziilor privind sanatatea structurilor, fiabilitatea lor si posibilitatea de prelungire a duratei de functionare in siguranta. Sunt evocate metode matematice avansate si proceduri de calcul in consonanta cu dezvoltarea impetuoasa a tehnologiei digitale de calcul. Se prezinta date statistice comprehensive adunate pe durate indelungate de timp si din cele mai variate domenii de operare a structurilor portante. Se releva conexiuni si interactiuni cu mediul economic, social si politic..Solutii tehnologice pentru prevenirea fisurarii datorita hidrogenului la repararea prin sudare a conductelorpentru transportul hidrocarburilor – Partea I
Prof. Gheorghe Zecheru (1), Dr. Marius Florin Barsan (2), Dr. Andrei Dumitrescu (1), Dr. Gheorghe Draghici (1)
(1)Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti, (2) S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” Medias
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat
ELa repararea zonelor cu defecte ale HTP destinate transportului petrolului, produselor petroliere lichide si gazelornaturale prin procedee care includ operatii de sudare prin topire efectuate pe HTP nepresurizate sau presurizatese pot produce doua fenomene nedorite: strapungerea peretelui HTP prin actiunea arcului electric folositca sursa termica la sudare si fisurarea imbinarilor sudate datorita hidrogenului (denumitasi fisurare la recesau fisurare intarziata). In lucrare se prezinta rezultatele unui program de cercetare teoretico–experimentala care a avut ca obiective depistarea si ierarhizarea dupa importanta a factorilor care determina manifestarea celui de-al doilea fenomen si stabilirea solutiilor tehnice si tehnologice care asiguranedeclansarea acestuia sirealizarea unor imbinari sudate de calitate la repararea HTP de transport.

Cresterea performantelor la sudarea MIG/MAG utilizand transferul HPS (High Penetration Speed)
Ing. Adrian Banu (1), Dr. Luigi Renato Mistodie (2), Dr. Carmen Catalina Rusu (2)
(1) DUCTIL S.A., Buzau (2) Facultatea de Inginerie, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat
Lucrarea prezinta un program experimental complex care vizeazaevidentierea performantelor sudarii MIG/MAG, utilizandu-se un nou tip de transfer numit HighPenetrationSpeed (HPS). Utilizarea echipamentelor programabile care include tehnologie de tip invertor se poate controla deasemeneasi energia liniara introdusa in proces. De asemenea, noul tip de transfer combina o viteza mare de avans a sarmei electrod cu un nivel scazutal energiei liniare, comparativ cu tipul standard de transfer spray-arc (SA). In prima parte a lucrarii se descrie planul experimental care include vizualizarea campului termic produs in timpul procesului de sudare pentru cele doua variante de transfer, SA si HPS, utilizandu-se metoda termografierii in infrarosu. Determinarile experimentale au vizat depuneri si suduri pe table din otel naval E36 cu grosimi de 8 si 20 mm, utilizand celedoua tipuri de transfer SA si HPS si doua amestecuri de gaze Ar+18%CO2 (G1) si Ar+8%CO2 (G2). In partea a doua a lucrarii, experimentele au vizat aspectele fizice din arcul electric de sudare in cazul celor doua tipuri detransfer si determinarea compozitiei chimice a materialului depus in functie de tipul de transfer si tipul gazuluide protectie. In urma analizei rezultatelor experimentale comparative intre cele doua tipuri de transfer suntprezentate concluzii care evidentiaza calitatile si avantajele noului tip de transfer HPS.

ASOCIATIA INFORMEAZA

• Filiala ASR Arad - O poveste de succes
• Conferinta ASR ”Sudura 2016”, Pitesti, 14-15.04.2016
• Concursuleuropean de sudura WELDCUP 2015
• Scoala de sudura de la Santier Naval Damen Galati
• Sedinta Consiliului de Administratie ASR, Buzau, 28.10.2015
• Conferinta ASR a coordonatorilor sudarii, Buzau, 29-30.10.2015
• Acordarea Medaliei ASR “Acad. Cormeliu Miklosi”
• Calendarul manifestarilor stiintifice 2016
• Tarife de publicare reclame in revista Sudura 2016
• Cotizatii ASR 2016