Revista SUDURA

Nr. 1/2016


Revista Sudura 1/2016


Articolele sunt publicate in
limbile romana si engleza


Riscul ingineresc al structurilor de rezistenta Partea II – Metode probabiliste in teoria fiabilitatii mecanice
Prof. Dumitru Dragos Cioclov (1)
(1) Profesor onorific al Universitatii Politehnica din Timisoara;
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat
Lucrarea se refera la problema perena a siguranței structurilor portante in circumstanțele intalnite in serviciu. Expunerea depașește viziunea promovata de ingineria clasica care are la baza conceptul de „coeficenți de siguranța” care stabilesc o granița la atingerea starii limita care marcheaza avarierea sau o degradare inacceptabila. Se introduce noua paradigma probabilista capabila sa ia in considerare și sa gestioneze inevitabilele incertitudini și variabilitați intalnite in funcționarea structurilor portante. Se introduce metodologia generala de analiza probabilista a riscului de avarie cunoscuta sub denumirea de „Metoda interferenței solicitare-rezistența” intr-un formalism matematic bazat pe integralele multiple de convoluție care au potențialul sa ia in considerație, via variabilelor aleatoare specifice, aspectele probabiliste ale mecanismelor fizice de avarie structurala. Se introduce metoda numerica de simulare probabilista Monte Carlo și se utilizeaza in studiile de sensitivitate a probabilitații riscului de avarie a unui element structural a carui rezistența la tracțiune cat și solicitarea aplicata, amandoua, urmeaza distributia Normala.

Deviația standard a variabilelor specifice care se refera la rezistența elementului structural și a sarcinii aplicate este parametrul variabil in studio permițand evidențierea conjuncțiilor periculoase, i.e., atunci cand probabilitatea de avarie atinge valori suficient de ridicate ca sa produca ingrijorare.Solutii tehnologice pentru prevenirea fisurarii datorita hidrogenului la repararea prin sudare a conductelor pentru transportul hidrocarburilor – Partea II
Prof. Gheorghe Zecheru (1), Dr. Marius Florin Barsan (2), Dr. Andrei Dumitrescu (1), Dr. Gheorghe Draghici (1)
(1)Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti, (2) S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” Medias
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat
La repararea zonelor cu defecte ale HTP destinate transportului petrolului, produselor petroliere lichide și gazelor naturale prin procedee care includ operatii de sudare prin topire efectuate pe HTP nepresurizate sau presurizate se pot produce doua fenomene nedorite: strapungerea peretelui HTP prin actiunea arcului electric folosit ca sursa termica la sudare și fisurarea imbinarilor sudate datorita hidrogenului (denumita și fisurare la rece sau fisurare intarziata). In lucrare se prezinta rezultatele unui program de cercetare teoretico – experimentala care a avut ca obiective depistarea și ierarhizarea dupa importanta a factorilor care determina manifestarea celui de-al doilea fenomen și stabilirea solutiilor tehnice și tehnologice care asigura nedeclanșarea acestuia și realizarea unor imbinari sudate de calitate la repararea HTP de transport.

Rezultate ale cercetarilor efectuate de specialistii din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti in domeniul sudarii
Prof. Mihail Minescu (1)
(1) Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat
In industria petroliera si petrochimica se utilizeaza echipamente dintre cele mai diverse si complexe care lucreaza in conditii de exploatare foarte grele si care trebuie sa prezinte o siguranta sporita in exploatare. Prin urmare, la fabricarea lor sunt utilizate materiale si tehnologii dintre cele mai moderne care necesita o abordare speciala. De-a lungul timpului, in cei 65 de ani de existenta sub diverse denumiri a Facultații de Inginerie Mecanica și Electrica (IME) din cadrul Universitații Petrol-Gaze din Ploiești (UPG) cadrele didactice și de cercetare au avut preocupari constante in domeniul proiectarii și fabricarii echipamentelor petroliere, petrochimice și de rafinarie, precum și al celor pentru transportul și depozitarea hidrocarburilor. In cadrul acestor cercetari un loc aparte l-au avut și il au problemele legate de folosirea tehnologiilor de sudare și al procedeelor conexe sudarii. Problematica sudarii a fost abordata cu competenta de profesorii Dumitru Rașeev, Viorel Micloși, Nicolae Napoleon Antonescu și VLAD ULMANU. In amintirea profesorului Vlad Ulmanu, principalul coordonator in ultimii 25 de ani al colectivului de cercetare care s-a ocupat de problemele de sudare, in aceasta lucrare se vor prezenta realizarile acestui colectiv.
Cercetarile au fost orientate pe adaptarea unor procedee de sudare la fabricarea echipamentelor petroliere de foraj-extractie, pentru fabricarea si repararea echipamentelor petrochimice si de rafinarii precum si pentru fabricarea si repararea conductelor de titei si gaze.
Rezultatele cercetarilor realizate in facultatea IME s-au materializat intr-un numar insemnat de tehnologii si produse, brevete de inventie, teze de doctorat, articole de specialitate care au fost publicate in reviste de renume din tara si din strainatate, lucrari prezentate la conferinte nationale si internationale, dar cele mai importante realizari sunt cele care au rezolvat probleme tehnice deosebite solicitate de societatile comerciale din domeniul petrolului si gazelor si nu numai, care au apelat si apeleaza cu incredere la specialisti din universitatea noastra.


Imbinarea materialelor disimilare prin sudare cap la cap prin presiune cu topire intermediara in aparatul de cale
Ing. Iulian Virgolici(1)
(1) Uvoestalpine VAE Apcarom Buzau SA
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat
Lucrarea de fața prezinta in mod sintetic sudarea cap la cap prin presiune cu topire intermediara a doua materiale disimilare: bloc inima turnata din oțel austenitic manganos și aripi, cozi din oțel de șina. Acest tip de sudura a reieșit din nevoia folosirii in construcția aparatelor de cale a unor materiale cu proprietați fizico-mecanice superioare. Acestea sunt materiale cu rezistența la uzura mare și care prin folosirea lor duc la o creștere a duratei și a siguranței in exploatare, a micșorarii uzurilor și a costurilor de intreținere a aparatului de cale și nu in ultimul rand la o creștere a vitezei de circulație a materialului rulant. Imbinarea blocului de inima turnata cu cele doua aripi respectiv cozi se realizeaza prin opt suduri realizate prin presiune prin topire intermediara. Este prezentata tehnologia de sudare și control al imbinarilor sudate.

ASOCIATIA INFORMEAZA

• Filiala ASR Arad - O poveste de succes
• Programul evenimentelor ASR din aprilie 2016 de la Pitesti
• CoOferta cursurilor ASR din anul 2016
• SCurs - Personal de coordonare a sudarii conform cerintelor SR EN 1090
• Personale
• Calendarul manifestarilor stiintifice 2016