Revista SUDURA

Nr. 2/2014


Revista Sudura 2/2014


Articolele sunt publicate in
limbile romana si engleza


Propuneri privind corelarea actiunii hidrogenului cu fisurarea la rece a sudurilor
Prof.dr.ing. Viorel Miclosi
Este argumentata necesitatea includerii factorilor temperatura si timp adaugati la triada clasica hidrogen - structura - tensiuni mecanice a marimilor care genereaza fisurarea asistata de hidrogen. Se atrage atentia asupra discrepantei existente între indicatorul uzual HD100gMD care este o concentratie medie a unui hidrogen uniform repartizat macroscopic si concentratia locala maxima la nivel nano-micrometric, avuta în vedere de catre teoriile actuale FAH. Aratandu-se multiple cauze care determina o repartizare locala a hidrogenului, extrem de neuniforma la scara micro si submicroscopica, se subliniaza necesitatea stabilirii naturii si puterii legaturii între concentratiile medii macroscopice si maxime la nivel micro si submicroscopice. În raport cu indicatorul HD100gMD se considera ca:
- pentru estimarea calitatii materialelor de adaos este mai potrivit indicatorul H T100gMD
- pentru estimarea pericolului de fisurare asistata de hidrogen este mai adecvat estimatorul Ht100gMC.

Istoricul si dezvoltarea podurilor metalice sudate în Romania
Prof.dr.ing. Radu Bancila, Conf.dr.ing. Edward Petzek
Romania este una dintre tarile europene în care industria siderurgica s-a dezvoltat începand cu secolul al 18-lea. În a doua parte a secolului al 19-lea Caile Ferate austriece STEG - au dezvoltat în partea de vest a tarii - la Resita - productia de otel si au introdus tehnologii moderne pentru producerea acestuia. În acel timp toate podurile erau executate cu îmbinari nituite. Primele poduri sudate din otel au aparut în anii '30 ai secolului trecut, înlocuind podurile traditionale nituite. Primul pod sudat din Romania a fost fabricat la Resita în 1937. În anii 1950 si 1960, au aparut primele poduri cu elemente sudate fabricate cu tehnologii si în conditii controlate si îmbinate în noduri cu suruburi de înalta rezistenta. Dupa multi ani de experienta în domeniu, în 1966 a început constructia podului de sosea peste Dunare de la Giurgeni, o structura complet sudata. În 1986, noul complex de poduri dunarene din zona Fetesti - Cernavoda a fost inaugurat, elementele fiind executate prin sudura. Lucrarea prezinta o imagine de ansamblu a istoriei si dezvoltarea structurilor sudate din Romania, o atentie deosebita este acordata podurilor feroviare si de sosea din otel. În ultima parte a lucrarii se prezinta si o serie de tendinte actuale în constructia podurilor sudate.

Durabilitatea produselor utilizate pentru constructii - Protectia împotriva coroziunii - Cerinte si calificarea personalului
Dr.ing. Teodora Maghet, Dipl.ing. M. Sc. Joerg Maehrlein
Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii a intrat în vigoare la 1 iulie 2013. Pentru îndeplinirea cerintelor de baza prevazute în acest regulament, fiecare producator ar trebui sa mentina un sistem de control al productiei în fabrica. O functionare eficienta a unui sistem de control al productiei în fabrica poate fi asigurata numai în cazul în care personalul implicat în astfel de activitati de productie dispune de o calificare adecvata, de formare si experienta pentru a se ocupa de procesele speciale utilizate pentru proiectarea si fabricarea de structuri si astfel de produse de constructie.

Formarea si calificarea personalului sudor de executie - Analiza sistemului din Romania comparativ cu sistemul european/international si din alte tari si propuneri de îmbunatatire
Prof.dr.ing. Dorin Dehelean, Ing. Petru Tenchea
Analiza porneste de la cerintele standardizate pe plan international si european pentru calificarea sudorilor si a operatorilor sudori pentru sudarea metalelor, prin standarde internationale ISO, respectiv europene EN (EN ISO). Aceste cerinte stau la baza sistemelor de formare si calificare/certificare a personalului sudor elaborate de Institutul International de Sudura (IIW), respectiv de Federatia Europeana de Sudura (EWF). Analiza situatiei din Romania evidentiaza atat aspecte referitoare la formarea profesionala initiala prin sistemul de învatamant profesional/preuniversitar, cat si la formarea profesionala continua, în domenii nereglementate, respectiv în domenii reglementate (de exemplu, echipamente sub presiune). Analiza ia în considerare standardele si reglementarile existente, ocupatiile din COR - 7212, standardele ocupationale existente, lista profesiilor si ocupatiilor pentru care exista cerinte speciale la organizarea pregatirii profesionale. Concluziile analizei conduc la formularea unor propuneri de îmbunatatire cu caracter metodologic, organizatoric si normativ pentru a avea un sistem unitar, corespunzator standardelor si practicilor internationale promovate de IIW.

Coordonarea sudarii - Cerinta facultativa sau imperativa?!
Prof.dr.ing. Francisc Tusz, Dr.ing. Gabriella Meszar
Lucrarea de fata prezinta consecintele unui caz real de necunoastere si neaplicare a standardului SR EN ISO 14731:2008 la realizarea unui pod in constructie sudata. Lipsa unui coordonator al sudarii a condus la însemnate pierderi materiale, precum si la întarzierea termenului de finalizare a constructiei.

ASOCIATIA INFORMEAZA
• Adunarea Generala ASR si Conferinta ASR "SUDURA 2014", 9-11 aprilie, Sibiu download jpg

• Personale
download jpg

• SC CM METAL TRADING SRL Timisoara - 20 de ani
download jpg

• Profesorul Viorel Miclosi la împlinirea varstei de 85 de ani
download jpg

• Expozitia DEMO METAL, 28-31 mai 2014, Bucuresti download jpg

• Concursul International de sudura "ARC Cup", 4-8 iunie 2014, Beijing
download jpg

• Calendarul manifestarilor stiintifice
download jpg

Conferinta anuala a coordonatorilor sudarii, 23-24.10.2014, Craiova


Lista firmelor cu reclame în SUDURA 2/2014