Revista SUDURA

Nr. 3/2014Articolele sunt publicate in
limbile romana si engleza


Deformatii si contrasageti la grinzile metalice sudate
Prof.dr.ing. Radu Bancila, S.l.dr.ing. Dorel Boldus, Dr.ing. Anamaria Feier, As.dr.ing. Silvia Hernea, Ing. Maihaela Malita
Articolul prezinta calculul contrasagetii si face cateva recomandari in aceasta directie. Grinzile metalice sunt utilizate la structurile constructiilor inalte, poduri, cladiri comerciale si industriale precum si la alte tipuri de structuri. Contrasageata unei grinzi trebuie proiectata in asa fel incat sageata in urma incarcarii de exploatare sa fie redusa. Contrasageata este necesara la grinzi in special in cazul unor deschideri mari ca spre exemplu cazul podurilor unde, din punct de vedere al unei bune functionari a structurii si pentru a reduce efectul vizual, este necesara verificarea la sageata.
Cuvinte cheie: grinzi metalice cu inima plina sudate, sageata, contrasageata

Noi abordari in domeniul sudarii prin frecare cu element activ rotitor (FSW). Tehnici noi de placare si lipire dezvoltate pe baza principiului FSW
Ing. Radu Cojocaru, Ing. Lia Botila, Ing. Cristian Ciuca, Dr.ing. Victor Verbitchi, Ing. Aurel Perianu, Ing. Horia Dascau
In lucrare sunt prezentate noi posibilitati de abordare in domeniul imbinarii materialelor prin procedeul de su¬dare prin frecare cu element activ rotitor (FSW), bazate pe rezultate ale cercetarilor realizate la ISIM Timisoara. Dificultatile care apar la sudarea FSW a anumitor categorii de materiale au determinat promovarea procedeului inovativ, hibrid FSW-WIG. Principiul procedeului FSW, a stat la baza dezvoltarii unor noi tehnici utilizabile la depunerea de straturi functionale, respectiv la dezvoltarea de noi tehnici de lipire. Mai mult, in lucrare sunt prezentate de asemenea doua metode noi propuse de autori pentru monitorizarea procesului de sudare FSW: prin utilizarea termografiei in infrarosu, respectiv prin controlul curentului consumat de motorul care asigura rotatia uneltei de sudare.
Cuvinte cheie: FSW, FSW - WIG, straturi functionale, lipire, monitorizare

Cercetari experimentale privind optimizarea calitativa a procesului de taiere cu laser a unor table din otel S355JR
Dr.ing. Cristian Petrianu, Prof.dr.ing. Marius Bibu, Conf.dr.ing. Valentin Petrescu
Procedeul de taiere cu laser a materialelor metalice s-a bucurat in ultimii ani de o raspandire tot mai larga, fiind aplicat intr-o multitudine de domenii. Totusi, multe aspecte legate de obtinerea unei calitati optime a suprafetelor taiate cu laser sunt inca insuficient studiate. Autorii prezentei lucrari au dorit, de aceea, sa studieze posibilitatile de optimizare, din punctul de vedere al calitatii suprafetei, a procesului de taiere cu laser a unei piese din otel S355JR. Pe baza datelor obtinute experimental, prelucrate corespunzator cu ajutorul programului Design Expert, s-a obtinut un model matematic care permite o descriere cat mai completa a variatiei rugozitatii suprafetei, ca parametru al calitatii suprafetei, in functie de parametrii sistemului tehnologic laser: viteza de taiere, presiunea gazului de taiere, puterea laserului, randamentul si frecventa laserului.
Cuvinte cheie: taiere cu laser, optimizare, calitatea suprafetei, model matematic, parametrii taierii

Compozitie cu Cu-Cr si Cu-Cr-W destinate confectionarii de electrozi pentru sudare prin presiune in puncte
Ing. Maria Miclau, Prof.dr.ing. Mihail Mangra, Conf.dr.ing. Ionel Danut Savu
Lucrarea prezinta rezultatele cercetarilor experimentale efectuate in vederea elaborarii unor materiale com¬pozite sinterizate, cu matrice de cupru si ranforsare cu particule din crom si wolfram, destinate fabricarii de electrozi pentru sudare electrica prin presiune in puncte. Materialele utilizate in experimentari au fost grupurile Cu-(1,0%, 1,5%, 2,0%, 4,0%)Cr si Cu-(1,5%, 2,0%)Cr-5%W. Ca si in experimentarile prezentate intr-un arti¬col anterior, materialele astfel obtinute au fost utilizate pentru confectionarea unor elemente active montate pe corpuri de electrozi comerciali. Noii electrozi au fost supusi unor incercari de comportare la sudare in pereche cu electrozi clasici, utilizandu-se diverse regimuri de sudare (curent de sudare [kAJ: 4.8, 6.0, 7.2, 8.4). In timpul incercarilor au fost masurate pierderile de masa (in 103 grame) ale fiecarui electrod si dimensiunile amprentelor rezultate in urma descarcarii electrice sub presiune.
Rezultatele au evidentiat o comportare excelenta a compozitului Cu-Cr comparativ cu Cu-Cr-W. Introducerea a 4% (masic) crom a avut drept efect o comportare superioara tuturor celorlalte retete, la oricare dintre curentii de sudare reglati. Acest adaos relativ mare de crom a contribuit la marirea rezistentei mecanice a electrodului si o scadere a fenomenelor de smulgere de material din elementul activ sinterizat. Desi conductibilitatea electrica a fost superioara in cazul continuturilor de 1% sau 1,5% Cr, totusi, urcand la 4% Cr conductibilitatea electrica a fost insotita si de o rezistenta mecanica suficienta pentru valorile fortei de apasare utilizate. Adaosurile de wolfram au creat conditii pentru smulgerea de material de pe suprafata elementului activ sinteri-zat. Cea mai buna comportare ca si element activ a avut-o compozitul Cu-4%Cr.

Cuvinte cheie: compozite sinterizate pentru electrozi, continuturi de Cu-Cr si Cu-Cr-W, pierderi de masa

Evoluari ale standardizarii in domeniul calificarii personalului sudor
Ing. Petru Tenchea
Se prezinta cele mai recente standarde elaborate de Organizatia Internationala de Standardizare (ISO/TC 44 -Sudare si procedee conexe) si Comitetul European de Standardizare (CEN/TC121 - Sudare si procedee conexe) in domeniul calificarii personalului sudor, precum si preocuparile de viitor ale acestor organisme. Dintre acestea, EN ISO 9606-1:2013 inlocuieste EN 287-1: 2011, referitor la calificarea sudorilor pentru sudarea prin topire a otelurilor, standard armonizat cu directiva PED si citat ca referinta in toate standardele europene pentru pro¬duse sudate. Sunt prezentate principalele aspecte ale noului standard, a caror implementare va influenta sem¬nificativ practicile europene curente. De asemenea, sunt prezentate etapele adoptarii acestui standard in stan¬dardizarea nationala a tarilor membre CEN. Al doilea standard prezentat in lucrare, SR EN ISO 14732:2013, referitor la calificarea operatorilor sudori si a reglorilor pentru sudarea mecanizata si automata a materialelor metalice, inlocuieste SR EN 1418-2000. In afara examinarii periodice a standardelor europene/internationale existente in domeniu, preocuparile de viitor cuprind revizuirea celor doua standarde existente referitoare la su¬dorii pentru sudarea sub apa (EN ISO 15618).
Cuvinte cheie: sudor, calificare, standard international, standard european

ASOCIATIA INFORMEAZA

• Adunarea Generala ASR si Conferinta ASR "SUDURA 2014", • Calendarul manifestarilor stiintifice
• Personale
• Participarea Romaniei la Concursul international de sudura ARC-Cup, Beijing, 2014
• Workshop - Standardizare in domeniul sudarii, procedeelor conexe si examinarilor nedistructive, 24.09.2014, Timisoara, Romania
• Conferinta Anuala a Coordonatorilor Sudarii 23-24.10.2014, Craiova, Romania
• Lista firmelor cu reclame in SUDURA 3/2014