Revista SUDURA

Nr. 4/2014

 

 

❯ Îmbătrânirea structurilor portante

Partea I – Concepte şi aspecte economice

Prof. Dumitru Dragoş Cioclov, Consultant, New-York, Saarbrücken, Timişoara, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat: Lucrarea oferă o sinteză a problemei, devenită acută, a îmbătrânirii instalaţiilor tehnologice şi a infrastructuriide utilitate civilă. Se evocă contextul general al îmbătrânirii structurilor de rezistenţă din punctul de vedere alriscului de avarie şi al implicaţiilor economice şi legale. Se analizează circumstanţele când extinderea duratei deviaţă este posibilă şi justificată, fără a neglija, totuşi, riscurile de avarie care rămân şi care pot pune în pericol societateaşi mediul înconjurător. Interacţiunea procesului de învechire a structurilor de rezistentă cu fiabilitateastructurilor, acţiunile de mentenanţă şi costurile ocazionate de remedieri sunt puse în perspectivă, cu accent petermenele când remedierile devin obligatorii.Cuvinte cheie: îmbătrânire structurală, costuri, risc de avarie, managementul riscului, extinderea duratei deviață, mentenanță structurală, degradare, oboseală, coroziune hazard, solicitare mecanică, acțiunea mediului,aviație, exploatări off-shore, poduri, infrastructură civilă, percepție publică.

❯ Factorii care determină producerea fenomenului de străpungere a peretelui la repararea prin sudare a conductelor pentru transportul hidrocarburilor

Prof. dr. ing. Gheorghe Zecheru1), Dr. ing. Marius Florin Bârsan 2),, Conf. dr. ing. Gheorghe Drăghici1), Conf. dr. ing. Andrei Dumitrescu 1), 1) Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti;, 2) S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” Mediaș, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat: La repararea zonelor cu defecte ale conductelor de transport a petrolului, produselor petroliere lichide și gazelornaturale prin procedee care includ operaţii de sudare prin topire efectuate pe conductele presurizate se pot producedouă fenomene nedorite: străpungerea peretelui conductei prin acţiunea arcului electric folosit ca sursă termică lasudare și fisurarea datorită hidrogenului (denumită și fisurare la rece sau fisurare întârziată). In lucrare se prezintărezultatele unui program de cercetare teoretico – experimentală care a avut ca obiective depistarea și ierarhizareadupă importanţă a factorilor care determină manifestarea primului fenomen și stabilirea soluţiilor tehniceși tehnologice care asigură nedeclanșarea acestuia și realizarea in siguranţă a operaţiilor de sudare la reparareaconductelor de transport aflate in exploatare (sub presiune).Cuvinte cheie: conductă pentru transportul hidrocarburilor – HTP, repararea prin sudare a conductelor,repararea conductelor aflate sub presiune, străpungerea peretelui conductei (prin acţiunea arcului electricfolosit la sudare) – SPC.

❯ Evaluarea caracteristicilor de topire şi de depunere ale sârmelor la sudarea MAG

Prof. dr. ing. Dănuţ Mihăilescu, Ing. Marius Corneliu Gheonea, Ş. l. dr. ing. Bogdan Georgescu, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat: Lucrarea prezintă rezultatele evaluării cantitative a caracteristicilor de topire şi de depunere la sudarea MAGutilizând sârmă plină (G463 C G4Si1), sârmă tubulară bazică (T 42 4 B M 3 H5) şi sârmă tubulară rutilică(T 46 2 P M 1 H5), cu diametrele de 1,2 mm. În timpul experimentărilor s-au folosit gazul de protecţie CO2şi amestecul de gaze de protecţie Corgon 18. Standul pentru experimentări este echipat cu o sursă de sudareuniversală şi un tractor de sudare. Cele şase cordoane de sudură au fost depuse pe plăci din oţel S275N cu dimensiunile200 x 150 x 6 mm, în poziție orizontal (1G/PA). În lucrare sunt prezentate rezultatele experimentale alemăsurătorilor şi valorile calculate ale caracteristicilor de topire şi de depunere. Finalul articolului este rezervatconcluziilor studiului.Cuvinte cheie: sudare MAG, sârmă plină, sârmă tubulară bazică, sârmă tubulară rutilică. 

❯ Proiectant internaţional de structuri sudate (IWSD) – o nouă specializare implementată în România

Dr. ing. Anamaria Feier, Asociația de Sudură din România (ASR), e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat: Specializarea de „Proiectant Internaţional de Structuri Sudate (International Welding Structural Designer)”,va realiza o fuziune între specialiștii proiectanți de construcții metalice și specialiștii care se ocupă cu tehnologiaconstrucțiilor metalice sudate. Programa analitică este grupată pe 7 capitole conform ghidului IAB-201r1-10.Cuvinte cheie: proiectare, structuri sudate, calificare, construcții metalice

❯ ASOCIAŢIA INFORMEAZĂ

  • Tarife de publicare a reclamelor în revista SUDURA în anul 2015
  • Calendarul manifestărilor ştiinţifice
  • Conferinţa ASR „SUDURA 2015” 22-24.04.2014, Arad, România
  • Personale
  • Lista firmelor cu reclame în SUDURA 4/2014