Arad, 22 aprilie 2015

În ziua de 22.04.2015 a avut loc la Arad Adunarea Generală a ASR la care au fost aprobate raportul de activitate și rezultatele financiare pe anul 2014, precum și programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015. S-a aprobat menținerea cotizațiilor ASR în anul 2016 la nivelul anului 2015.

Cu ocazia acestei Adunări Generale a avut loc și alegerea noului Consiliul de Administrație și a comisiei de cenzori pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2018. Consiliul de Administrație nou ales este compus din următorii membri:

1. BĂTRÎNU Răzvan, Ing. - Director General DUCTIL S.A. Buzău

2. BODEA Marius, Prof. dr. ing. – Universitatea Tehnică din Cluj Napoca

3. CĂLĂRAȘU Sorin, Ing. - Director General TEHNOSUD ENGINEERING S.R.L. Ploieşti

4. CÂMPUREAN Adrian, Dr. ing. - Director General OMNISUD S.R.L. Bucureăști

5. COSTINAȘ Mircea, Ing. - SUDOMETAL SRL Cluj Napoca

6. DAVID Sorin, Ing. - Director General POWERDESK S.R.L. Reșița

7. DUMITRAȘCU Dorel, Ing. – Director General ANTU CONSULTING SRL București

8. DEHELEAN Dorin, Prof. dr. ing. – Director Executiv ASR

9. IOVĂNAȘ Radu, Prof. dr. ing. - Universitatea Transilvania Braşov

10. JONI Nicolae, Dr. ing. - Manager ROBCONTM S.R.L. Timișoara

11. MIHĂILESCU Danuț, Prof. dr. ing. - Universitatea Dunărea de Jos Galați

12. PANAITESCU Șerban, Dr. ing. - Timișoara

13. POP Mircea, Ing. - Director, COMELF S.A. Bistrița

14. SAVU Dănuț, Conf. dr. ing. - Universitatea din Craiova

15. ȘTIR Adrian, Ing. - COMPA S.A. Sibiu

16. TOPALOF Ion, Ing. – TIGITRANS S.R.L. Constanța

17. TUSZ Francisc, Prof. dr. ing. – TOP LEVEL S.R.L. Arad

Din Comisia de Cenzori fac parte următorii membri:

 • CAPORNIŢA Liviu, Ing. - Director comercial DUCTIL S.A. Buzău
 • MESZAR Gabriella, Dr. ing. – INTER SPOSRT S.R.L. Arad
 • PASCU Romulus, Dr. ing. - Timișoara

Consiliul de administrație s-a retras pentru prima sa ședință, având ca obiect alegerea conducerii sale. Rezultatul alegerii este următorul:

 • Președinte – Dr. ing. Șerban Panaitescu
 • Vicepreședinte - Ing. Răzvan Batrînu
 • Vicepreședinte - Dr. ing. Nicolae Joni
 • Trezorier - Ing. Sorin David

 • 15
 • AG2
 • ag1
 • ag10
 • ag13
 • ag14
 • ag16
 • ag18
 • ag4
 • ag5
 • ag7
 • ag8